ติดต่อเรา บุญชู บางเบิด รีสอร์ท

สำรองห้องพัก
ติดต่อ คุณ ชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์
โทร. 080-959-5293, 061-994-4992
โทร. 032-817-246
แฟกซ์ 032-817-246

บัญชีธนาคาร
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางสะพาน
ประเภทกระแสรายวัน
หมายเลขบัญชี: 722-300-362-7

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน
ประเภทออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี: 742-009-696-1

3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางสะพานน้อย
ประเภทออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี: 490-022-187-2

4. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางสะพาน
ประเภทออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี: 295-241-288-7