แพคเกจทัวร์ บุญชู บางเบิด รีสอร์ท

แพ็กเกจทัวร์ดำน้ำชมปะการัง เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์

แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน
วันแรก
13.00 - 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)

วันที่ 2
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บุญชู บางเบิด รีสอร์ท(มื้อที่2)
08.30 น. ออกเดินทางไปเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ ดำน้ำดูปะการัง และฝูงปลาสวยงามหลากหลายชนิด
11.30 - 12.30 น. รับประทานอาหารกล่องบนเรือ และเดินทางกลับที่พัก(มื้อที่3)
13.00 น. เก็บสัมภาระคืนกุญแจห้องพักที่เคาท์เตอร์ เดินทางกลับด้วยความปลอดภัย

*อัตราท่านละ 2,100 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
*อัตราท่านละ 2,000 บาท (พักห้องละ 4 ท่าน)

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน
วันแรก
13.00 - 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)

วันที่ 2
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บุญชู บางเบิด รีสอร์ท (มื้อที่2)
08.30 น. ออกเดินทางไปเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ ดำน้ำดูปะการัง และฝูงปลาสวยงามหลากหลายชนิด
11.30 น. รับประทานอาหารกล่องบนเรือ และเดินทางกลับที่พัก(มื้อที่3)
16.00 น. เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทางโครงการ และเดินชมพันธุ์ไม้ต่างๆ ในบริเวณโครงการ
17.00 น. เดินทางไปวัดแก้วประเสริฐ (ท่าแอด) หลวงตาจง สักการะเจ้าแม่กวนอิม, กรมหลวงชุมพร, พระพิฆเนศ ฯลฯ ตามความศรัทธา
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบุญชู บางเบิดรีสอร์ท(มื้อที่4)
วันที่ 3
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบุญชู บางเบิดรีสอร์ท (มื้อที่5)
08.00 น. อิสระกับการพักผ่อน เล่นน้ำทะเล หรือเลือกเล่นกีฬาชายหาด เช่น วอลเลย์บอลชายหาด, ฟุตบอล หรือกิจกรรมอื่นตามอัธยาศัย
10.20 น. เก็บสัมภาระคืนกุญแจห้องพักที่เคาท์เตอร์ เดินทางกลับด้วยความปลอดภัย (สิ้นสุดโปรแกรม 3 วัน 2 คืน)

*อัตราท่านละ 2,600 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
*อัตราท่านละ 2,400 บาท (พักห้องละ 4 ท่าน)


แพ็กเกจทัวร์ดำน้ำชมปะการัง เกาะร้านเป็ด ร้านไก่

แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน
วันแรก
13.00 - 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30น.รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่1)

วันที่ 2
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บุญชู บางเบิด รีสอร์ท(มื้อที่2)
08.30 น. ออกเดินทางไปเกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่ ชมดอกไม้ทะเลสีสันสวยงามตามหาปลาฉลามวาฬเจ้าถิ่น และฝูงปลาสวยงามหลากหลายชนิด
11.30 น. รับประทานอาหาร กินปูห้อยขาบนเกาะยอ(มื้อที่3) เดินทางกลับที่พัก
13.00 น. เก็บสัมภาระคืนกุญแจห้องพักที่เคาท์เตอร์ เดินทางกลับด้วยความปลอดภัย

*อัตราท่านละ 3,000 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
*อัตราท่านละ 2,900 บาท (พักห้องละ 4 ท่าน)


แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน
วันแรก
13.00 - 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
วันที่ 2
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บุญชู บางเบิด รีสอร์ท (มื้อที่2)
08.30 น. ออกเดินทางไปเกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่ ชมดอกไม้ทะเลสีสันสวยงาม ตามหาปลาฉลามวาฬเจ้าถิ่น และฝูงปลาสวยงามหลากหลายชนิด
11.30 น. รับประทานอาหาร กินปูห้อยขาบนเกาะยอ(มื้อที่3)
16.00 น. เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทาง โครงการ และเดินชมพันธุ์ไม้ต่างๆ ในบริเวณโครงการ
17.00 น. เดินทางไปวัดแก้วประเสริฐ (ท่าแอด) หลวงตาจง สักการะเจ้าแม่กวนอิม, กรมหลวงชุมพร, พระพิฆเนศ ฯลฯ ตามความศรัทธา
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบุญชู บางเบิดรีสอร์ท(มื้อที่4)
วันที่ 3
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบุญชู บางเบิดรีสอร์ท (มื้อที่5)
08.00 - 10.00 น. อิสระกับการพักผ่อน เล่นน้ำทะเล หรือเลือกเล่นกีฬาชายหาด เช่น วอลเลย์บอลชายหาด, ฟุตบอล หรือกิจกรรมอื่นตามอัธยาศัย
10.20 น. เก็บสัมภาระคืนกุญแจห้องพักที่เคาท์เตอร์ เดินทางกลับด้วยความปลอดภัย

*อัตราท่านละ 3,650 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
*อัตราท่านละ 3,450 บาท (พักห้องละ 4 ท่าน)