ห้องพักม่านดาว บุญชู บางเบิด รีสอร์ท

ม่านดาว

ห้องพักขนาด 1 เตียง พักได้ 2 ท่าน ราคา 800 บาท/หลัง (พร้อมอาหารเช้า) มีทั้งหมด 6 ห้อง